Ideale sociale dienst was er al in 1954

Een halve eeuw geleden heette nabijheid solidariteit en was lef nog niet nodig. De nabije sociale dienst was er zowel voor de leniging van als het voorkomen van nood. Het draaide om gezond verstand en een warm kloppend hart. Een gedegen handboek vertelde hoe je zo’n dienst organiseerde en wie de ideale medewerkers waren … lees meer >>

Snappen waar we vandaan komen

Is armoede en langdurige werkloosheid een gevolg van pech, maatschappelijke omstandigheden of eigen schuld? En wat kun je doen om het te voorkomen of op te lossen? En wie is eigenlijk verantwoordelijk: de overheid, de samenleving of het individu? lees meer >>