‘Meer dan alleen een gevoel van tevredenheid’

“De reïntegratie van een werkloze levert de gemeente straks meer op dan alleen een gevoel van tevredenheid: een succesvol arbeidsmarktbeleid leidt dan ook tot meer financiële armslag op de begroting.” Hoe mooi ook de theorie, er waren gerechtvaardigde zorgen. En er was een basisprobleem: niemand wist wat de invloed van gemeenten op de bijstandsomvang precies was… lees meer >>

De wederopbouwjaren 1945-1965

De rijksoverheid vindt dat de bevolking klaar moet worden gemaakt voor de overgang naar een geïndustrialiseerde samenleving. De sociale zorg krijgt zo in hoog tempo bredere doelstellingen en er ontstaan veel nieuwe activiteiten: heropvoeding van sociaal zwakke gezinnen, sociaal-cultureel werk voor werklozen, opbouwwerk, oprichting van wijkcentra, dorps- en buurthuizen… lees meer >>

Lessen van de vorige crisis

De eerste deuk in de onbezorgde wederopbouwjaren komt tijdens de oliecrisis van 1973. In 1980 fungeren gemeenten inmiddels voor 75 procent van alle werklozen als uitvoeringsorgaan. In 1983 gaat politiek het roer om. Een tekort aan medewerkers, een snel groeiend cliëntenbestand, en een stroom van wijzigingen, uitbreidingen en detaillering van uitvoeringsvoorschriften legt de kiem voor een uitkeringsfabriek, waarin geen tijd meer is voor begeleiding… lees meer >>

Vereniging in oorlogstijd

In de oorlogsjaren gaat het werk van de Vereeniging van Leiders van Openbare Diensten en Instellingen voor Maatschappelijk Hulpbetoon met beperkingen door. De vereniging start in 1942 een debat over het ‘hedendaagsch maatschappelijk hulpbetoon’. Moet het meegaan in de armenwet die ‘slechts’ het minimale voorschrijft of hoort ‘opvoeding tot een mens’ ook tot de taken? Er wordt veel verwacht van het onderwijs, en van de sociale politiek en het arbeidsrecht… lees meer >>